آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به نونهالان مهد کودک سه ستاره ساحل بهشت

آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به نونهالان مهد کودک سه ستاره ساحل بهشت

یکی از دلایل حوادث رانندگی برای کودکان و نوجوانان، نبود اطلاعات و مهارت های لازم آنان در مورد مقابله با حوادث یاد شده است و از اینرو گنجاندن آموزش های ایمنی ترافیک به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی مهد کودک سه ستاره ساحل بهشت می باشد، یکی از موثرترین راه های فراهم آوردن چنین دانشی برای کودکان، محسوب می شود و براین اساس، آموزش نکات مربوط به ترافیک، یکی از مهم ترین اولویت ها به شمار می آید.


آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به نونهالان مهد کودک سه ستاره ساحل بهشت

یکی از دلایل حوادث رانندگی برای کودکان و نوجوانان، نبود اطلاعات و مهارت های لازم آنان در مورد مقابله با حوادث یاد شده است و از اینرو گنجاندن آموزش های ایمنی ترافیک به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی مهد کودک سه ستاره ساحل بهشت می باشد، یکی از موثرترین راه های فراهم آوردن چنین دانشی برای کودکان، محسوب می شود و براین اساس، آموزش نکات مربوط به ترافیک، یکی از مهم ترین اولویت ها به شمار می آید

تحقیقات نشان داده است که آموزش ترافیکی کودکان و دانش آموزان در صورت همراه بودن با تمرین قوانین و مقررات آن، بسیار موثرتر واقع می شود که البته برای دستیابی به نتایج بهتر، این برنامه باید با انجام سایر امورمربوط به ایمنی ترافیک نظیر آموزش رانندگان، ساخت محل های ویژه رفت و آمد عابران پیاده و نظارت وکنترل ورعایت رفتارهای ایمن در رانندگی، مورد توجه قرار گیرد. آموزش های ترافیکی در برگیرنده برنامه ای است که به کودکان می آموزد تا کاربرانی با رفتارهای ایمن تر باشند.‏

به همین منظور در آستانه سال تحصیلی جدید در مهد کوک سه ستاره ساحل بهشت آموزش فرهنگ ترافیک از جمله نحوه عبور از خیابان، حق تقدم عبور،آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی و ...  به نونهالان آموزش داده شد.

جهت تماشای عکس های مربوطه بر روی لینک زیر کلیک کنید.